Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Gabay sa User - 1.12

  • Pagsubaybay sa Aktibidad

Pagsubaybay sa Aktibidad

Sinusubaybayan ng iyong relos ang pangkalahatang antas ng iyong aktibidad sa buong araw. Ito ay isang mahalagang salik kung nilalayon mo lang na maging fit at malusog o nagsasanay ka para sa isang paparating na kumpetisyon.

Mabuti ang maging aktibo, ngunit kapag nagsasanay nang matindi, kailangan mong magkaroon ng mga wastong araw ng pahinga na may mababang aktibidad.

Ang counter ng aktibidad ay awtomatikong nagre-reset sa hatinggabi araw-araw. Sa katapusan ng linggo (Linggo), ang relos ay nagbibigay ng isang buod ng iyong aktibidad sa pagpapakita ng iyong average para sa linggo at araw-araw na mga kabuuan.

Mula sa harapang display ng relos, mag-swipe pataas o pindutin ang lower button upang makita ang iyong kabuuang hakbang para sa araw.

ActivityMonitoring mga hakbang Spartan

Binibilang ng iyong relos ang mga hakbang gamit ang isang accelerometer. Ang kabuuang bilang ng hakbang ay naiipon 24/7, habang nagre-record rin ng mga sesyon ng pagsasanay at iba pang mga gawain. Gayunpaman, sa ilang mga tiyak na sports, tulad ng paglangoy at pagbisikleta, ang mga hakbang ay hindi mabibilang.

Bilang karagdagan sa mga hakbang, maaari mong i-tap ang display upang makita ang tinatayang mga calorie para sa araw.

ActivityMonitoring mga calorie Spartan

Ang malaking bilang sa sentro ng display ay ang tinantyang bilang ng mga aktibong calorie na nasunog mo sa ngayon. Sa ibaba nito makikita mo ang kabuuang mga calorie na nasunog. Ang kabuuan ay kinabibilangan ng parehong mga aktibong calorie at ang iyong Basal Metabolic Rate (tingnan sa ibaba).

Ang singsing sa parehong mga display ay nagpapahiwatig kung gaano ka kalapit sa iyong pang araw-araw na mga layunin na aktibidad. Ang mga target na ito ay maaaring isaayos sa iyong personal na kagustuhan (tingnan sa ibaba)

Maaari mo ring tingnan ang iyong aktibidad sa nakaraang pitong araw sa pamamagitan ng isang pag-swipe sa kanan. I-tap ang screen o pindutin ang middle button upang lumipat sa pagitan ng mga hakbang at mga calorie.

ActivityMonitoring mga hakbang linggo

Mga layunin sa aktibidad

Maaari mong ayusin ang iyong araw-araw na mga layunin para sa mga hakbang at mga calorie. Kapag nasa display ng aktibidad, i-tap at i-hold ang iyong daliri sa screen o panatilihing nakapindot sa middle button upang buksan ang mga setting ng layunin sa aktibidad.

Mga Layunin sa Aktibidad

Kapag itinatakda ang iyong mga layuning hakbang, tukuyin mo ang kabuuang bilang ng mga hakbang para sa araw.

Ang kabuuang calories na masusunog mo sa bawat araw ay batay sa dalawang salik: ang iyong Basal Metabolic Rate (BMR) at ang iyong pisikal na aktibidad.

Layunin sa Aktibidad mga calorie

Ang iyong BMR ay ang dami ng mga calorie na masusunog ng iyong katawan habang nagpapahinga. Ito ang mga calorie na kailangan ng iyong katawan upang manatiling mainit-init at magsagawa ng mga pangunahing kilos tulad ng pagkisap ng iyong mga mata o pagpintig ng iyong puso. Ang bilang na ito ay batay sa iyong personal na profile, kabilang ang mga salik na tulad ng edad at kasarian.

Kapag magtatakda ka ng layuning calorie, tukuyin mo kung gaano karaming calorie ang nais mong sunugin bilang karagdagan sa iyong BMR. Ito ang tinatawag na iyong mga aktibong calorie. Ang singsing sa palibot ng display ng aktibidad ay umuusad ayon sa kung gaano karaming aktibong calorie ang susunugin mo sa buong araw kumpara sa iyong layunin.

Instant HR

Ang display ng instant HR ay nagbibigay ng isang mabilisang snapshot sa bilis ng pagtibok ng iyong puso. Ipinapakita ng display ang bilis ng pagtibok ng iyong puso sa loob ng sampung minuto bilang isang graph, na may isang pagtataya ng bilis ng pagkonsumo mo ng mga calorie kada oras, at ng bilis ng pagtibok ng iyong puso sa kasalukuyan.

Instant HR

Upang makita ang instant HR:

  1. Mula sa watch face view, mag-swipe pataas o pindutin ang pababang button upang mag-scroll papunta sa display ng pagsubaybay ng aktibidad.
  2. Mag-swipe pakaliwa upang pumunta sa display ng instant HR at hintaying kunin ng optical sensor ang bilis ng pagtibok ng iyong puso.
  3. Mag-swipe pababa o pindutin ang pataas na button upang lumabas sa display at bumalik sa watch face view.

Pang-araw-araw na HR

Ang pang-araw-araw na HR display ay nagbibigay ng isang 12 oras na view ng bilis ng pagtibok ng iyong puso. Isa itong kapaki-pakinabang na mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa, halimbawa, pagbawi mo pagkatapos ng isang mabigat na session ng pagsasanay.

Ipinapakita ng display ang bilis ng pagtibok ng iyong puso sa loob ng 12 oras bilang isang graph. Na-plot ang graph gamit ang average na bilis ng pagtibok ng iyong puso batay sa mga 24 na minutong time slot. Bukod pa rito, makakakuha ka ng isang pagtataya ng average na rate ng pagkonsumo mo ng calorie kada oras, at ng pinakamabagal na pagtibok ng iyong puso sa loob ng 12 oras.

Ang minimum na bilis ng pagtibok ng iyong puso sa nakalipas na 12 oras ay isang magandang pahiwatig ng iyong pagbawi. Kung mas mataas ito kaysa sa karaniwan, malamang ay hindi ka pa ganap na nakakabawi mula sa huli mong session sa pagsasanay.

Daily HR

Kung magre-record ka ng isang ehersisyo, ipapakita ng mga pang-araw-araw na value ng HR ang pagbilis ng pagtibok ng iyong puso at ang paglakas ng pagkonsumo mo ng calorie mula sa iyong pagsasanay. Ngunit tandaan na mga average lang ang graph at mga rate ng pagkonsumo. Kung aabot sa 200 bpm ang bilis ng pagtibok ng iyong puso habang nag-eehersisyo, hindi ipapakita ng graph ang maximum na value, sa halip, ipapakita nito ang average mula sa nakalipas na 24 na minuto nang maabot mo ang nabanggit na pinakamataas na rate.

Upang makita mo ang pang-araw-araw na HR display, kailangan mong i-activate ang pang-araw-araw na feature ng HR. Maaari mong i-toggle on o off ang feature mula sa mga setting sa ilalim ng Activity (Aktibidad). Kung ikaw ay nasa display ng pagsubaybay ng aktibidad, maaari mo ring i-access ang mga setting ng aktibidad sa pamamagitan ng pananatiling nakapindot sa gitnang button.

Kapag naka-on ang pang araw-araw na feature ng HR, regular na ia-activate ng iyong relo ang optical sensor para sa bilis ng pagtibok ng puso upang suriin ang bilis ng pagtibok ng iyong puso. Bahagya nitong pinapalakas ang pagkonsumo ng baterya.

Daily HR setting

Sa oras na ma-activate ito, kailangan ng iyong relo ng 24 na minuto upang maipakita ang impormasyon ng pang-araw-araw na HR.

Upang makita ang pang-araw-araw na HR:

  1. Mula sa watch face view, mag-swipe pataas o pindutin ang pababang button upang mag-scroll papunta sa display ng pagsubaybay ng aktibidad.
  2. Mag-swipe pakaliwa upang pumunta sa instant HR display at pagkatapos ay i-tap ang screen o pindutin ang gitnang button upang lumipat sa pang-araw-araw na HR display.
  3. Mag-swipe pababa o pindutin ang pataas na button upang lumabas sa display at bumalik sa watch face view.
PAALALA:

Kung isusuot mo ang iyong relo habang natutulog, maaaring hindi nito masubaybayan ang bilis ng pagtibok ng iyong puso sa buong gabi. Mapupunta ang relo sa hibernation mode, na mag-o-off sa optical sensor para sa bilis ng pagtibok ng puso kung hindi ka gagalaw sa loob ng matagal na panahon.

Table of Content