Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Table of Content
Table of Content

Следене на активността

Вашият часовник следи цялостното ви ниво на активност през деня. Това е важен фактор, независимо дали искате само да се поддържате здрави и във форма, или тренирате за предстоящо състезание. Добре е да сте активни, но когато тренирате усилено, трябва да си осигурявате достатъчно дни на почивка с ниско ниво на активност.

Броячът за активност автоматично се нулира всеки ден в полунощ. В края на седмицата часовникът предоставя обобщение на вашата активност.

От екрана с циферблата натиснете долния десен бутон, докато видите общия брой крачки за деня.

SF3 Total Steps

Часовникът ви брои крачките чрез акселерометър. Общият брой крачки се натрупва денонощно, включително и докато записвате тренировъчни сесии или други активности. При някои специфични спортове обаче, като плуване и колоездене, не се броят крачки.

Освен крачките можете да видите също приблизителните изгорени калории за деня, като натиснете горния ляв бутон.

SF3 Calories

Голямото число в средата на дисплея е изчисленият брой калории, изгорени при активно движение през деня. Под него виждате общия брой изгорени калории. Общият брой включва както калориите, изгорени при активно движение, така и вашия базов метаболизъм в покой (БМП) (вижте по-долу).

Пръстенът и на двата дисплея показва колко близо сте до вашите цели за дневна активност. Тези цели могат да бъдат регулирани според личните ви предпочитания (вижте по-долу).

Можете също да проверите стъпките си през последните седем дни, като натиснете средния бутон веднъж. Натиснете отново средния бутон, за да видите калориите, изгорени през последните седем дни.

SF Steps 7day

Докато сте в дисплея за стъпки или калории, натиснете долния десен бутон, за да видите точните числа за всеки ден.

Цели за активност

Можете да променяте дневните цели както за крачки, така и за калории. Докато сте в екрана за активността, задръжте средния бутон натиснат, за да отворите настройките за цели за активността.

Daily HR setting Trainer

Когато задавате целта си за крачки, дефинирате общия брой крачки за деня.

Общият брой калории, които изгаряте на ден, се определят от два фактора: вашият базов метаболизъм в покой (БМП) и вашата физическа активност.

Activity Goals calories Trainer

Вашият БМП е количеството калории, което тялото ви изгаря, докато е в покой. Това са калориите, от които тялото ви има нужда, за да поддържа температурата си и основни функции като сърцебиенето или мигането на очите. Стойността се основава на личния ви профил, включително фактори като възраст и пол.

Когато зададете цел за калории, дефинирате колко калории искате да изгаряте в допълнение към вашия БМП. Това са вашите т. нар. „активни калории”. Пръстенът около дисплея за активност се придвижва в зависимост от това колко активни калории изгаряте през деня в сравнение с целта ви.

Table of Content