Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Моментен сърдечен ритъм

Дисплеят за моментен сърдечен ритъм предоставя 12-часов поглед върху вашия сърдечен ритъм. Дисплеят показва настоящия ви сърдечен ритъм.

SF3 Instant HR

За да видите моментния сърдечен ритъм:

  1. От циферблата на часовника натиснете долния десен бутон, за да превъртите до дисплея за моментен сърдечен ритъм.

  2. Натиснете горния ляв бутон, за да излезете от екрана и да се върнете до изгледа на циферблата.

Пулс за деня

Дисплеят за сърдечен ритъм за деня предоставя 12-часов поглед върху вашия сърдечен ритъм. Това е полезен източник на информация относно например вашето възстановяване след тежка тренировка.

Дисплеят показва графика с вашия сърдечен ритъм в рамките на 12 часа. Графиката е построена, използвайки вашия среден сърдечен ритъм на база 24-минутни времеви отрязъци. Освен това виждате най-ниския ви сърдечен ритъм през 12-часовия период.

Вашият най-бавен сърдечен ритъм за последните 12 часа е добър показател за начина, по който се възстановявате. Ако сърдечният ритъм е по-ускорен от обичайно, вероятно все още не сте се възстановили напълно от последната си тренировка.

SF3 HR 12h

Ако запишете тренировка, сърдечният ви ритъм за деня ще отрази ускорения сърдечен ритъм от вашата тренировка. Не забравяйте обаче, че в графиката са показани средни стойности. Ако сърдечният ви ритъм достигне например 200 удара в минута, докато тренирате, в графиката не се отразява тази максимална стойност, а средната стойност за 24-те минути, по време на които сте достигнали връхната стойност.

Преди да виждате графиката с ежедневния сърдечен ритъм, трябва да активирате функцията за ежедневен сърдечен ритъм. Можете да включвате или изключвате функцията от настройките под Activity. Ако сте в дисплея за сърдечен ритъм, можете също така да отворите настройките за активност, като задържите средния бутон натиснат.

При включена функция за отчитане на сърдечен ритъм за деня, вашият часовник включва оптичния сензор за измерване на сърдечен ритъм редовно, за да проверява сърдечния ви ритъм. Това малко увеличава консумацията на енергия от батерията.

Daily HR setting Trainer

След като функцията е активирана, на часовника са му необходими 24 минути, преди да започне да показва информация за сърдечния ритъм през деня.

За да видите сърдечния ритъм за деня:

  1. От циферблата на часовника натиснете долния десен бутон, за да превъртите до дисплея за моментен сърдечен ритъм.
  2. Натиснете средния бутон, за да влезете в екрана за сърдечен ритъм през деня.

Натискането на долния десен бутон в дисплея за сърдечния ритъм през деня ще покаже колко енергия консумирате всеки час, въз основа на вашия сърдечен ритъм.

Table of Content