Suunto 3 Fitness - Характеристики - Свързваемост с Bluetooth
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Table of Content

Свързваемост с Bluetooth

Suunto 3 Fitness използва технологията Bluetooth за изпращане и получаване на информация от вашето мобилно устройство, когато сте сдвоили часовника с приложението Suunto. Същата технология се използва при сдвояване на POD устройства и сензори.

Ако обаче не искате вашия часовник да бъде видим за Bluetooth скенери, можете да активирате или деактивирате настройката за откриваемост от настройките под Connectivity » Discovery.

SF3 Discovery Bluetooth

Можете също така да изцяло да изключите Bluetooth, като активирате самолетен режим; вижте Самолетен режим