Suunto 3 Fitness - Характеристики - Самолетен режим
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Table of Content

Самолетен режим

Активирайте самолетния режим, когато трябва да изключите безжичните предавания. Можете да активирате или деактивирате самолетния режим от настройките в Connectivity (Свързваемост).

Airplane mode Spartan Trainer

бележка:

За да сдвоите каквото и да е устройство с вашето, трябва първо да изключите самолетния режим, ако е бил включен.