Suunto 3 Fitness - Характеристики - Подсветка
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Table of Content

Подсветка

Подсветката има два режима: автоматичен и ръчно включване. В автоматичния режим подсветката се включва при всяко натискане на бутон. В режима на ръчно включване можете да включите подсветката, като задържите горния ляв бутон натиснат. Подсветката остава включена, докато не задържите горния ляв бутон натиснат отново.

Подсветката е в автоматичен режим по подразбиране. Можете да промените режима на подсветката от настройките в General (Общи) » Backlight (Подсветка).