Suunto 3 Fitness - Характеристики - Плуване
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Table of Content

Плуване

Можете да използвате вашия Suunto 3 Fitness за плуване в басейни.

Когато използвате спортен режим за плуване в басейн, часовникът определя дистанцията, като отчита дължината на басейна. Преди да започнете да плувате, можете да промените дължината на басейна в опциите за режим „Спорт“, според необходимото.

бележка:

Сензорът за сърдечен ритъм на китката може да не работи под вода. Използвайте гръден сензор за сърдечен ритъм, за да получите по-надеждно проследяване на сърдечния ритъм.