Suunto 3 Fitness - Funkcie - Dátum a čas
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Dátum a čas

Dátum a čas

Čas a dátum sa nastavuje pri úvodnom spustení hodiniek.

Čas a dátum môžete upraviť v nastaveniach v položke General » Time/date, kde môžete zmeniť aj formát času a dátumu.

Okrem hlavného času môžete používať aj duálny čas na sledovanie času na inom mieste, napríklad pri cestovaní. V položke General » Time/date poklepte na možnosť Dual time a výberom miesta nastavte časové pásmo.

Budík

Hodinky sú vybavené budíkom, ktorý môže v konkrétnych dňoch zaznieť raz alebo opakovane. Aktivujte budík pomocou nastavení v položke Alarms » Alarm clock(Budík).

Nastavenie budíka:

 1. Najprv vyberte, ako často má znieť budík. Možnosti sú:

  • Once (Raz): budík zaznie raz za nasledujúcich 24 hodín v nastavenom čase
  • Weekdays(Pracovné dni): budík zaznie od pondelka do piatka v rovnakom čase
  • Daily(Každý deň): budík zaznie každý deň v týždni v rovnakom čase

  alarm settings step1 Trainer

 2. Nastavte hodinu a minúty a potom zatvorte nastavenia.

  alarm settings step2 Trainer

Keď zaznie budík, môžete ho zrušiť alebo môžete vybrať možnosť odloženia budenia. Čas odloženia budenia je 10 minút a možno ho zopakovať až 10-krát.

Alarm dismiss snooze Trainer

Ak necháte budík nepretržite zvoniť, o 30 sekúnd sa automaticky odloží.