Suunto 3 Fitness - Funkcie - Informácie o tréningu
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Informácie o tréningu

Informácie o tréningu

Hodinky Suunto 3 Fitness poskytujú prehľad vašich tréningových aktivít.

Stlačením pravého dolného tlačidla zobrazíte tréningové súčty pre aktuálny týždeň.

SF3 Training Insight

Ak je zapnuté adaptívne vedenie tréningu, tréningový cieľ nemožno zmeniť. Informácie o tom, ako vypnúť adaptívne vedenie tréningu a zmeniť tréningový cieľ, sú uvedené v časti Adaptívne vedenie tréningu.

Keď dvakrát stlačíte stredné tlačidlo, zobrazia sa všetky vykonané aktivity za aktuálny týždeň a váš pokrok za uplynulé 3 týždne.

SF3 All Activities

V zobrazení súčtov môžete stlačením ľavého horného tlačidla prepínať medzi svojimi tromi najobľúbenejšími športmi.

Stlačením pravého dolného tlačidla zobrazíte súčet pre aktuálny týždeň. Súčet obsahuje celkový čas, vzdialenosť a kalórie pre šport zvolený v zobrazení súčtov.

SF3 all Activities Detail