Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

  • Kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti

Kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti

Hodinky Suunto 3 Fitness umožňujú merať rýchlosť a dĺžku behu a chôdze pomocou zabudovaného akcelerometra. Akcelerometer je potrebné nakalibrovať na vašu dĺžku kroku a pohyb. Bez kalibrácie hodinky nedokážu správne merať rýchlosť a vzdialenosti.

Najjednoduchším spôsobom kalibrácie hodiniek je zaznamenať prvé cvičenie vo forme behu alebo chôdze s pripojeným GPS (pozri Pripojené GPS). Pri používaní GPS vášho mobilného telefónu sa kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti vykonáva automaticky na pozadí.

Manuálna kalibrácia hodiniek:

  1. Zaznamenajte beh alebo chôdzu so známou vzdialenosťou (napr. na okruhu) v trvaní minimálne 12 minút, pozri Zaznamenanie cvičenia
  2. Upravte vzdialenosť po cvičení v súhrne stlačením stredného tlačidla, keď je zvýraznená vzdialenosť.

    SF3 Distance Calibration

POZNÁMKA:

Aby ste získali čo najpresnejší výsledok, manuálne nakalibrujte hodinky samostatne pre beh a chôdzu.

Table of Content