Suunto 3 Fitness - Funkcie - Kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti

Kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti

Hodinky Suunto 3 Fitness umožňujú merať rýchlosť a dĺžku behu a chôdze pomocou zabudovaného akcelerometra. Akcelerometer je potrebné nakalibrovať na vašu dĺžku kroku a pohyb. Bez kalibrácie hodinky nedokážu správne merať rýchlosť a vzdialenosti.

Najjednoduchším spôsobom kalibrácie hodiniek je zaznamenať prvé cvičenie vo forme behu alebo chôdze s pripojeným GPS (pozri Pripojené GPS). Pri používaní GPS vášho mobilného telefónu sa kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti vykonáva automaticky na pozadí.

Manuálna kalibrácia hodiniek:

  1. Zaznamenajte beh alebo chôdzu so známou vzdialenosťou (napr. na okruhu) v trvaní minimálne 12 minút, pozri Zaznamenanie cvičenia
  2. Upravte vzdialenosť po cvičení v súhrne stlačením stredného tlačidla, keď je zvýraznená vzdialenosť.

    SF3 Distance Calibration

POZNÁMKA:

Aby ste získali čo najpresnejší výsledok, manuálne nakalibrujte hodinky samostatne pre beh a chôdzu.