Suunto 3 Fitness - Starostlivosť a podpora - Batéria
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Batéria

Trvanie jedného nabitia závisí od toho, ako používate hodinky a v akých podmienkach. Výdrž na jedno nabitie je nižšia napríklad pri nízkych teplotách. Vo všeobecnosti platí, že po určitom čase sa kapacita nabíjacích batérií znižuje.

POZNÁMKA:

V prípade abnormálneho zníženia kapacity z dôvodu chybnej batérie spoločnosť Suunto poskytuje výmenu batérie počas obdobia jedného roku.

POZNÁMKA:

Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorú nemožno vymeniť.

Ak je úroveň nabitia batérie menšia ako 20 % a neskôr 10 %, na hodinkách sa zobrazí ikona nízkej úrovne nabitia batérie. Keď sa úroveň nabitia batérie veľmi zníži, hodinky prejdú do režimu nízkeho výkonu a zobrazia ikonu nabíjania.

Battery critical Spartan Trainer

Hodinky nabite dodaným USB káblom. Keď sa úroveň nabitia batérie dostatočne zvýši, hodinky sa prebudia z režimu nízkeho výkonu.

VAROVANIE:

Hodinky nabíjajte výlučne pomocou USB adaptérov, ktoré spĺňajú požiadavky normy IEC 60950-1 pre obmedzené napájacie zdroje. Pri použití adaptérov, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto normy, môže dôjsť k poškodeniu hodiniek alebo požiaru.