Suunto 3 Fitness - Začíname
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Začíname

Začíname

Prvé spustenie hodiniek Suunto 3 Fitness je rýchle a jednoduché.

  1. Prebuďte hodinky tak, že ich dodaným USB káblom pripojíte k počítaču.

    SF3 GettingStarted

  2. Stlačením stredného tlačidla spustite sprievodcu nastavením.

    Startup wizard Spartan Trainer

  3. Stlačením pravého horného alebo pravého dolného tlačidla vyberte jazyk a stredným tlačidlom potvrďte výber.

    Select language Spartan Trainer

  4. Postupujte podľa sprievodcu a dokončite úvodné nastavenia. Stlačením pravého horného alebo pravého dolného tlačidla zmeňte hodnoty, stredným tlačidlom potvrďte výber a prejdite na ďalší krok.