Suunto 3 Fitness - Začíname - Tlačidlá
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Tlačidlá

Hodinky Suunto 3 Fitness majú päť tlačidiel, ktoré môžete použiť na navigáciu po displejoch a funkciách.

Trainer buttons

Normálne používanie:

1. Ľavé horné tlačidlo

 • stlačením aktivujete podsvietenie
 • stlačením zobrazíte alternatívne informácie

2. Pravé horné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nahor v zobrazeniach a ponukách

3. Stredné tlačidlo

 • stlačením vyberiete položku alebo prejdete dopredu/zmeníte displeje
 • podržaním stlačeného tlačidla sa otvorí kontextová ponuka skratiek

4. Ľavé dolné tlačidlo

 • stlačením sa vrátite späť
 • podržaním stlačeného tlačidla sa vrátite na ciferník hodiniek

5. Pravé dolné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nadol v zobrazeniach a ponukách

Pri zaznamenávaní tréningu majú tlačidlá odlišné funkcie:

1. Ľavé horné tlačidlo

 • stlačením zobrazíte alternatívne informácie

2. Pravé horné tlačidlo

 • stlačením sa pozastaví alebo obnoví zaznamenávanie
 • podržaním stlačeného tlačidla sa zmení aktivita

3. Stredné tlačidlo

 • stlačením sa zmení displej
 • podržaním stlačeného tlačidla sa otvorí kontextová ponuka možností

4. Ľavé dolné tlačidlo

 • stlačením sa zmení displej

5. Pravé dolné tlačidlo

 • stlačením sa označí medzičas
 • podržaním stlačeného tlačidla sa uzamknú alebo odomknú tlačidlá