Suunto 3 Fitness - Funkcije - Povezljivost Bluetooth
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Uporabniški priročnik

Povezljivost Bluetooth

Povezljivost Bluetooth

Suunto 3 Fitness uporablja tehnologijo Bluetooth za pošiljanje informacij v mobilno napravo in prejemanje informacij iz mobilne naprave, če uro seznanite z aplikacijo Suunto. Ista tehnologija se uporablja tudi za seznanitev enot POD in tipal.

Če ne želite, da je ura vidna napravam, ki iščejo naprave Bluetooth, lahko omogočite ali onemogočite odkrivanje v meniju Connectivity » Discovery.

SF3 Discovery Bluetooth

Funkcijo Bluetooth lahko tudi povsem izklopite tako, da vklopite način za letalo. Glejte Način za letalo