Suunto 3 Fitness - Kako začeti - Prilagajanje nastavitev
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Uporabniški priročnik

Prilagajanje nastavitev

Prilagajanje nastavitev

Nastavitve prilagodite tako:

 1. Pritiskajte zgornjo desno tipko, dokler se ne prikaže ikona nastavitev, nato pritisnite sredinsko tipko, da vstopite v meni z nastavitvami.

  Settings icon

 2. Skozi meni z nastavitvami se pomikate z zgornjo in spodnjo desno tipko.

  SF3 Settings

 3. Nastavitev izberete tako, da pritisnete sredinsko tipko, ko je želena nastavitev označena. V meni se vrnete s pritiskom spodnje leve tipke.

 1. Pri nastavitvah z razponom vrednosti spremenite vrednost s pritiskanjem zgornje ali spodnje desne tipke.

  Backlight mode

 2. Pri nastavitvah, ki imajo samo vrednosti »vklopljeno« in »izklopljeno«, spremenite vrednost tako, da pritisnete sredinsko tipko.

  Alarm setting

NASVET:

Splošne nastavitve lahko odprete tudi iz menija z bližnjicami, tako da pridržite sredinsko tipko.

InContext menu