Suunto 3 Fitness - Kako začeti - Tipke
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Uporabniški priročnik

Tipke

Suunto 3 Fitness ima pet tipk, s katerimi se pomikate med zasloni in funkcijami.

Trainer buttons

Običajna uporaba:

1. Zgornja leva tipka

 • pritisnite za vklop osvetlitve ozadja
 • pritisnite za prikaz dodatnih informacij

2. Zgornja desna tipka

 • pritisnite za premik navzgor v pogledih in menijih

3. Sredinska tipka

 • pritisnite za izbiro elementa ali za premik naprej/spremembo zaslona
 • držite pritisnjeno, da odprete kontekstni meni z bližnjicami

4. Spodnja leva tipka

 • pritisnite za vrnitev
 • držite pritisnjeno za vrnitev na številčnico

5. Spodnja desna tipka

 • pritisnite za premik navzdol v pogledih in menijih

Ko beležite vadbo, imajo tipke drugačne funkcije:

1. Zgornja leva tipka

 • pritisnite za prikaz dodatnih informacij

2. Zgornja desna tipka

 • pritisnite za začasno ustavitev ali nadaljevanje beleženja
 • pridržite pritisnjeno za spremembo dejavnosti

3. Sredinska tipka

 • pritisnite za preklop med zasloni
 • držite pritisnjeno, da odprete kontekstni meni z možnostmi

4. Spodnja leva tipka

 • pritisnite za preklop med zasloni

5. Spodnja desna tipka

 • pritisnite za označitev vmesnega časa
 • držite pritisnjeno, da zaklenete ali odklenete tipke