Suunto 3 Fitness - คุณลักษณะ - การติดตามการนอน
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness คู่มือการใช้งาน

Table of Content

การติดตามการนอน

การนอนหลับตอนกลางคืนที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจิตใจและร่างกายที่แข็งแรง คุณสามารถใช้นาฬิกาติดตามการนอนหลับและดูว่าคุณนอนหลับได้นานแค่ไหน และนอนหลับได้ดีเพียงใด

เมื่อคุณใส่นาฬิกาตอนนอน Suunto 3 Fitness จะติดตามการนอนหลับโดยใช้ข้อมูลจากมาตรวัดความเร่ง

เพื่อติดตามการนอน:

  1. ไปที่การตั้งค่านาฬิกา เลื่อนลงไปที่ นอนหลับ แล้วกดปุ่มตรงกลาง
  2. สลับเปิด การติดตามการนอน

    sleeptracking setting Trainer

  3. ตั้งเวลาการเข้านอนและตื่นนอนตามตารางการนอนหลับปกติของคุณ

ขั้นตอนสุดท้ายกำหนดเวลานอนของคุณ นาฬิกาจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อระบุเวลาที่คุณนอนหลับ (ในช่วงเวลานอน) และรายงานการนอนหลับทั้งหมดเป็นช่วงเวลาเดียว เช่น ถ้าคุณลุกขึ้นดื่มน้ำในตอนกลางคืน นาฬิกาจะนับการนอนหลับหลังจากนั้นเป็นช่วงเดียวกัน

หากคุณหลับไปก่อนหน้านี้หรือนอนหลับนานกว่าเวลานอนที่กำหนดไว้ นาฬิกาของคุณจะติดตามการนอนหลับของคุณตราบใดที่ส่วนหนึ่งของการนอนหลับของคุณอยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนและเวลาตื่นนอนที่คุณกำหนด

หมายเหตุ:

ถ้าคุณนอนไม่ตรงเวลานอนปกติ นาฬิกาอาจไม่นับรวมการนอนนั้นเป็นช่วงการหลับของคุณ

เมื่อเปิดการติดตามการนอนแล้ว คุณยังตั้งเป้าหมายการนอนหลับได้อีกด้วย ผู้ใหญ่ปกติต้องใช้เวลานอน 7 ถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ เวลาการนอนหลับของคุณอาจต่างจากช่วงเวลาทั่วไปได้

หมายเหตุ:

การวัดค่าการนอนหลับทั้งหมด ยกเว้นคุณภาพการนอนหลับและค่า HR โดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเท่านั้น จึงเป็นค่าประมาณที่อาจไม่ใช่พฤติกรรมการนอนหลับที่แท้จริงของคุณ

คุณภาพการนอนหลับ

นอกเหนือจากระยะเวลาแล้ว นาฬิกาของคุณยังสามารถประเมินคุณภาพการนอนหลับได้ด้วยการติดตามรูปแบบการเต้นของหัวใจของคุณระหว่างการนอนหลับ ความแปรปรวนเป็นตัวบ่งชี้ว่าการนอนหลับของคุณช่วยให้คุณพักผ่อนและฟื้นตัวได้ดีเพียงใด คุณภาพการนอนหลับจะแสดงเป็นสเกลจาก 0 ถึง 100 ในสรุปการนอนหลับ โดยที่ 100 คือมีคุณภาพดีที่สุด

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะนอนหลับ

เพื่อให้ได้การวัดคุณภาพการนอนหลับ ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้ HR ประจำวัน (ดู HR ประจำวัน) และเปิดใช้งานการติดตามการนอนหลับ

โหมดห้ามรบกวนอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้การตั้งค่า “ห้ามรบกวนอัตโนมัติ” เพื่อเปิดโหมดห้ามรบกวนโดยอัตโนมัติขณะนอนหลับ

แนวโน้มการนอนหลับ

เมื่อตื่นนอน นาฬิกาจะทักทายด้วยข้อมูลสรุปการนอนหลับที่ผ่านมา ข้อมูลสรุปจะรวมถึงระยะเวลารวมของการนอนหลับ เช่นเดียวกับเวลาโดยประมาณที่คุณตื่นอยู่ (เดินไปเดินมา) เมื่อคุณเข้านอน เมื่อคุณตื่นขึ้น และคุณภาพการนอนหลับเฉลี่ยของ HR

คุณสามารถติดตามแนวโน้มการนอนหลับโดยรวมของคุณได้ด้วยควรามรู้เชิงลึกของการนอนหลับ กดปุ่มขวาล่างจากหน้าปัดนาฬิกาจนกว่าจะเห็น นอนหลับ การแสดงช่วงเวลา มุมมองแรกจะแสดงการนอนหลับครั้งล่าสุดเทียบกับเป้าหมายเวลาการนอนที่ตั้งไว้

SF3 Sleep Last Night

ในขณะที่อยู่ในโหมดการนอนหลับ คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้งเพื่อดูระยะเวลาการนอนหลับเฉลี่ยและอัตราการเต้นหัวใจโดยเฉลี่ยขณะนอนหลับ สำหรับช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ข้อมูลสามารถดูเป็นตัวเลขแทนกราฟโดยการกดปุ่มล่างขวา

เคล็ดลับ:

กดปุ่มกลางค้างไว้จากหน้าจอ นอนหลับ เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าการติดตามการนอนหลับและข้อมูลสรุปการนอนหลับล่าสุด