Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SUUNTO 5 Používateľská príručka

Zhoda

Informácie o zhode sa nachádzajú v dokumente „Informácie o bezpečnosti produktu a regulačné informácie“, ktorý sa dodáva s hodinkami SUUNTO 5 alebo je k dispozícii na adrese www.suunto.com/Suunto5Safety.

CE

Spoločnosť Suunto Oy týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie typu OW186 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Kompletné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese: www.suunto.com/EUconformity.

CE

Table of Content