Suunto 9 - Характеристики - Тонове и вибрация
Find a dealer/service center

Suunto 9 Потребителско ръководство

Table of Content

Тонове и вибрация

Алармите с тонове и вибрации се използват за известия, аларми и други ключови събития или действия. И двете могат да се регулират от настройките под General » Tones.

Под General » Tones и Vibration можете да избирате от следните варианти:

  • All on: всички събития предизвикват сигнал
  • All off: никое събитие не предизвиква сигнал
  • Buttons off: всички събития, освен натискане на бутоните, предизвикват сигнал

Под Alarms можете да избирате от следните варианти:

  • Vibration: сигнал с вибрация
  • Tones: звуков сигнал
  • Both: сигнал и с вибрация, и със звук