Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Потребителско ръководство - 2.1

Маршрути

Можете да използвате своя Suunto 9, за да се ориентирате в маршрути. Планирайте маршрута си с приложението Suunto и го прехвърлете на часовника си със следващата синхронизация.

За да навигирате по маршрут:

  1. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартера.
  2. Превъртете до Navigation и докоснете иконата или натиснете средния бутон.

Navigation icon

  1. Превъртете до Routes и натиснете средния бутон, за да отворите вашия списък с маршрути.

Routes list

  1. Превъртете до маршрута, до който искате да навигирате, и натиснете средния бутон.
  2. Натиснете горния бутон, за да започнете навигация.
  3. Натиснете горния бутон отново по всяко време, за да спрете навигацията.

Докоснете екрана, за да превключите между картата с общия изглед и по-детайлен изглед.

Route overview

При по-детайлния изглед можете да намалявате и увеличавате мащаба, като докоснете екрана или като задържите средния бутон натиснат. Регулирайте нивото на приближаване с горния и десния бутон.

Route zoom

От дисплея с навигацията можете да плъзнете пръст от долната част на екрана нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към навигационни действия, като записване на настоящото ви местоположение.

Всички спортни режими с GPS също имат опция за избор на маршрут. Вижте Навигиране по време на тренировка.

Указания за навигация

Докато навигирате по даден маршрут, часовникът ви помага да не се отклонявате от пътя, като дава допълнителни известия, докато напредвате по маршрута.

Например, ако се отклоните с над 100 m (330 ft) от маршрута, часовникът ви известява, че не сте на правилния път, както и кога ще можете да се върнете обратно на него.

След като достигнете даден ориентир за POI по маршрута, получавате информативно изскачащо съобщение, в което се посочва разстоянието и изчисленото време по маршрута (estimated time en route; ETE) до следващия ориентир или POI.

бележка:

Ако навигирате по маршрут, който се пресича със самия себе си, например под формата на осмица, и завиете в грешна посока на пресечната точка, часовникът автоматично решава, че нарочно поемате по различна посока по маршрута. Часовникът показва следващия ориентир според настоящата нова посока на пътуване. Затова не изпускайте от поглед вашата следа, за да сте сигурни, че се движите в правилната посока, когато навигирате по сложен маршрут.

Table of Content