Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Потребителско ръководство - 2.1

Table of Content
Table of Content

SuuntoPlus

SuuntoPlus™ снабдява вашия Suunto 9 с нови инструменти и нови прозрения, които да ви вдъхновят, както и нови начини да се насладите на активния си начин на живот.

За да използвате функциите на SuuntoPlus™ :

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Превъртете и докоснете SuuntoPlus™ или натиснете средния бутон.
 3. Превъртете и докоснете желаната функция или натиснете средния бутон.
 4. Превъртете нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката си както обикновено.
 5. Плъзнете наляво или натиснете средния бутон, докато стигнете до функцията SuuntoPlus™, която се показва като отделен дисплей.
 6. След като сте спрели да записвате тренировката си, може да намерите резултата от функцията на SuuntoPlus™ в обобщението, ако е имало приложим резултат.

Посетете Suunto.com/Suuntoplus за най-новите SuuntoPlus™ функции.
Уверете се, че вашия Suunto 9 притежава най-новата софтуерна версия.

SuuntoPlus - Strava

Узнайте точно колко работа включва вашата тренировка в реално време.с Relative Effort. Независимо дали тренировката ви е бавна и умерена или кратка и интензивна, Relative Effort ви предоставя персонализирано измерване според зоните на сърдечната ви честота, така че да може да адаптирате усилията си в момента. След като приключите, синхронизирайте активността си със Strava или научете повече за тренировката си чрез Strava Summit: гмурнете се в данните от резултатите си, вижте колко сте напреднали като цяло и до къде сте стигнали в тренировката си - независимо дали е усилена, поддържаща или възстановяваща.

Използване на Strava Relative Effort с Suunto 9:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Превъртете и докоснете SuuntoPlus™ или натиснете средния бутон.
 3. Превъртете и докоснете Strava или натиснете средния бутон.
 4. Превъртете нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката си както обикновено.
 5. По време на тренировка плъзнете наляво или натиснете средния бутон, докато стигнете до дисплея Strava, за да видите стойността на Relative Effort в реално време.
 6. След като сте спрели да записвате тренировката си, можете да намерите резултата от Strava Relative Effort в обобщението.
 7. За да разгледате дългосрочния анализ, свързан с относителните усилия, уверете се, че вашия Suunto 9 е свързан със Strava чрез Suunto App.

За да получите същите резултати от Relative Effort в Suunto 9 като тези в Strava, не забравяйте да коригирате зоните на сърдечната честота в Suunto 9, за да отговарят на тези, които имате в Strava.

SuuntoPlus – TrainingPeaks

TrainingPeaks осигурява преглед в реално време на Training Stress Score® (TSS®), както и на Normalized Power® (NP®) за колоездене и Normalized Graded Pace™ (NGP™) за бягане. Тези функции за TrainingPeaks се използват широко в тренировките за издръжливост, а вашият Suunto 9 ви дава възможност да следите тези метрични стойности, докато тренирате.

Когато тренировката ви приключи, метриките за TrainingPeaks ще бъдат налични в обобщението. За дългосрочен анализ се погрижете вашият Suunto 9 да е свързан към TrainingPeaks чрез приложението Suunto.

Функциите на TrainingPeaks се разделени на три сегмента.

TrainingPeaks – Мощност при колоездене

Normalized Power® (NP®) Колоездене

Normalized Power® (NP®) изчислява се от измерените ватове и отчита вариацията между стабилна и флуктуираща тренировка, за да калкулира физиологичния разход – на колко стрес можете да подложите тялото си спрямо това какъв период за възстановяване е необходим. Normalized Power® (NP®) прогнозира вашата средна мощност, ако сте карали с постоянно усилие.

Изисква използване на устройство за измерване на мощността при колоездене.

За повече информация, моля, посетете: https://www.trainingpeaks.com/blog/what-is-normalized-power/

Training Stress Score® (TSS®)

На всяка тренировка, която съдържа данни за мощност, темпо или пулс, може да бъде присвоена стойност за Training Stress Score® (TSS®). Training Stress Score® (TSS®) показва общото натоварване от тренировката и физиологичния стрес, възникнали в тренировъчна сесия, като отчита продължителността и интензивността на тренировката.

Следенето на тренировъчното натоварване в реално време ви позволява да регулирате усилията и продължителността на тренировката в движение, за да постигнете целта си.

Можете да анализирате дългосрочните тренировъчни данни в приложението TrainingPeaks.

Intensity Factor® (IF®)

Факторът за интензивност ви посочва относителна интензивност, като сравнява Normalized Power® (NP®) с вашата функционална прагова мощност. Intensity Factor® (IF®) предоставя ви прости метрични стойности за това колко усилено тренирате.

Intensity Factor® (IF®) при:

 • тренировки за възстановяване трябва да бъде под 0,75
 • колоездене за издръжливост: 0,75-0,85
 • тренировки за темпо: 0,85-0,95
 • анаеробни прагови интервали: 0,95-1,05.

За кратки времеви изпитания, например 10 км, Intensity Factor® (IF®) трябва да е 1,05-1,15.

За повече информация, моля, посетете: https://www.trainingpeaks.com/blog/normalized-power-intensity-factor-training-stress/

TrainingPeaks – Темпо на бягане

Normalized Graded Pace™ (NGP™) Бягане

Понякога е трудно да поддържате темпо, когато бягате по хълмист терен. Темпото намалява при изкачване, а усилията остават същите. Normalized Graded Pace™ (NGP™) посочва ви еквивалентната скорост при равна повърхност. По време на бягане лесно можете да коригирате усилията си, като следите Normalized Graded Pace™ (NGP™) в реално време на часовника си.

За повече информация, моля, посетете: https://www.trainingpeaks.com/blog/what-is-normalized-graded-pace/

Running pace Training Stress Score (rTSS)

На всяка тренировка, която съдържа данни за мощност, темпо или пулс, може да бъде приписана стойност за Training Stress Score® (TSS®). Training Stress Score® (TSS®) ви казва общото натоварване за тренировката и физиологичния стрес, създадени от тренировъчна сесия, като взема предвид продължителността и интензивността на тренировката.

Следенето на тренировъчното натоварване в реално време ви позволява да регулирате усилията и продължителността на тренировката в движение, за да постигнете целта си.

Можете да анализирате дългосрочните тренировъчни данни в приложението TrainingPeaks. Training Stress Score® (TSS®) на базата на темпото на бягане се обозначава като rTSS.

Intensity Factor® (IF®)

Intensity Factor® (IF®) посочва ви относителна интензивност на бягането, като сравнява Нормализираното степенувано темпо към анаеробно прагово темпо. Факторът на интензивност ви дава прости метрични стойности за това колко усилено тренирате.

Intensity Factor® (IF®) при:

 • тренировки за възстановяване трябва да бъде под 0,75
 • бягане за издръжливост: 0,75-0,85
 • тренировки за темпо: 0,85-0,95
 • анаеробни прагови интервали: 0,95-1,05.

За повече информация, моля, посетете: https://www.trainingpeaks.com/blog/normalized-power-intensity-factor-training-stress/

TrainingPeaks – Пулс

Heart rate Training Stress Score (hrTSS)

На всяка тренировка, която съдържа данни за мощност, темпо или пулс, може да бъде приписана стойност за Training Stress Score® (TSS®). Training Stress Score® (TSS®) ви казва общото натоварване за тренировката и физиологичния стрес, създадени от тренировъчна сесия, като взема предвид продължителността и интензивността на тренировката.

Следенето на тренировъчното натоварване в реално време ви позволява да регулирате усилията и продължителността на тренировката в движение, за да постигнете целта си.

Можете да анализирате дългосрочните тренировъчни данни в приложението TrainingPeaks. Training Stress Score® (TSS®) на базата на темпото на бягане се обозначава като hrTSS.

За повече информация, моля, посетете: https://www.trainingpeaks.com/blog/normalized-power-intensity-factor-training-stress/

TrainingPeaks – Suunto 9

За да използвате TrainingPeaks с Suunto 9:

 1. Преди да започнете запис на тренировка, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Превъртете до SuuntoPlus™ и го докоснете или натиснете средния бутон.
 3. Превъртете надолу до TrainingPeaks и изберете Running pace, Cycling power или Heart rate
 4. Превъртете нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.
 5. По време на активност плъзнете наляво или натиснете средния бутон, докато намерите дисплея TrainingPeaks, за да видите стойността „Training Stress Score® (TSS®)“ в реално време и Normalized Power® (NP®) при колоездене или Normalized Graded Pace™ (NGP™) при бягане.
 6. След като спрете записа на тренировка, можете да намерите TrainingPeaks Training Stress Score® (TSS®) и Normalized Power® (NP®) или Normalized Graded Pace™ (NGP™) като части от обобщението.

За да видите дългосрочния анализ във връзка с относителните усилия, се уверете, че вашият Suunto 9 е свързан към TrainingPeaks чрез приложението Suunto.

Table of Content