Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Потребителско ръководство

SuuntoPlus™ – TrainingPeaks

TrainingPeaks осигурява преглед в реално време на Training Stress Score® (TSS®), както и на Normalized Power® (NP®) за колоездене и Normalized Graded Pace™ (NGP™) за бягане. Тези функции за TrainingPeaks се използват широко в тренировките за издръжливост, а вашият Suunto 9 ви дава възможност да следите тези метрични стойности, докато тренирате.

Когато тренировката ви приключи, метриките за TrainingPeaks ще бъдат налични в обобщението. За дългосрочен анализ се погрижете вашият Suunto 9 да е свързан към TrainingPeaks чрез приложението Suunto.

Функциите на TrainingPeaks се разделени на три сегмента.

TrainingPeaks – Мощност при колоездене

Normalized Power® (NP®) Колоездене

Normalized Power® (NP®) изчислява се от измерените ватове и отчита вариацията между стабилна и флуктуираща тренировка, за да калкулира физиологичния разход – на колко стрес можете да подложите тялото си спрямо това какъв период за възстановяване е необходим. Normalized Power® (NP®) прогнозира вашата средна мощност, ако сте карали с постоянно усилие.

Изисква използване на устройство за измерване на мощността при колоездене.

За повече информация, моля, посетете: https://www.trainingpeaks.com/blog/what-is-normalized-power/

Training Stress Score® (TSS®)

На всяка тренировка, която съдържа данни за мощност, темпо или пулс, може да бъде присвоена стойност за Training Stress Score® (TSS®). Training Stress Score® (TSS®) показва общото натоварване от тренировката и физиологичния стрес, възникнали в тренировъчна сесия, като отчита продължителността и интензивността на тренировката.

Следенето на тренировъчното натоварване в реално време ви позволява да регулирате усилията и продължителността на тренировката в движение, за да постигнете целта си.

Можете да анализирате дългосрочните тренировъчни данни в приложението TrainingPeaks.

Intensity Factor® (IF®)

Факторът за интензивност ви посочва относителна интензивност, като сравнява Normalized Power® (NP®) с вашата функционална прагова мощност. Intensity Factor® (IF®) предоставя ви прости метрични стойности за това колко усилено тренирате.

Intensity Factor® (IF®) при:

 • тренировки за възстановяване трябва да бъде под 0,75
 • колоездене за издръжливост: 0,75-0,85
 • тренировки за темпо: 0,85-0,95
 • анаеробни прагови интервали: 0,95-1,05.

За кратки времеви изпитания, например 10 км, Intensity Factor® (IF®) трябва да е 1,05-1,15.

За повече информация, моля, посетете: https://www.trainingpeaks.com/blog/normalized-power-intensity-factor-training-stress/

TrainingPeaks – Темпо на бягане

Normalized Graded Pace™ (NGP™) Бягане

Понякога е трудно да поддържате темпо, когато бягате по хълмист терен. Темпото намалява при изкачване, а усилията остават същите. Normalized Graded Pace™ (NGP™) посочва ви еквивалентната скорост при равна повърхност. По време на бягане лесно можете да коригирате усилията си, като следите Normalized Graded Pace™ (NGP™) в реално време на часовника си.

За повече информация, моля, посетете: https://www.trainingpeaks.com/blog/what-is-normalized-graded-pace/

Running pace Training Stress Score (TSS r)

На всяка тренировка, която съдържа данни за мощност, темпо или пулс, може да бъде приписана стойност за Training Stress Score® (TSS®). Training Stress Score® (TSS®) ви казва общото натоварване за тренировката и физиологичния стрес, създадени от тренировъчна сесия, като взема предвид продължителността и интензивността на тренировката.

Следенето на тренировъчното натоварване в реално време ви позволява да регулирате усилията и продължителността на тренировката в движение, за да постигнете целта си.

Можете да анализирате дългосрочните тренировъчни данни в приложението TrainingPeaks. Training Stress Score® (TSS®) на базата на темпото на бягане се обозначава като rTSS.

Intensity Factor® (IF®)

Intensity Factor® (IF®) посочва ви относителна интензивност на бягането, като сравнява Нормализираното степенувано темпо към анаеробно прагово темпо. Факторът на интензивност ви дава прости метрични стойности за това колко усилено тренирате.

Intensity Factor® (IF®) при:

 • тренировки за възстановяване трябва да бъде под 0,75
 • бягане за издръжливост: 0,75-0,85
 • тренировки за темпо: 0,85-0,95
 • анаеробни прагови интервали: 0,95-1,05.

За повече информация, моля, посетете: https://www.trainingpeaks.com/blog/normalized-power-intensity-factor-training-stress/

TrainingPeaks – Пулс

Heart rate Training Stress Score (TSS hr)

На всяка тренировка, която съдържа данни за мощност, темпо или пулс, може да бъде приписана стойност за Training Stress Score® (TSS®). Training Stress Score® (TSS®) ви казва общото натоварване за тренировката и физиологичния стрес, създадени от тренировъчна сесия, като взема предвид продължителността и интензивността на тренировката.

Следенето на тренировъчното натоварване в реално време ви позволява да регулирате усилията и продължителността на тренировката в движение, за да постигнете целта си.

Можете да анализирате дългосрочните тренировъчни данни в приложението TrainingPeaks. Training Stress Score® (TSS®) на базата на темпото на бягане се обозначава като hrTSS.

За повече информация, моля, посетете: https://www.trainingpeaks.com/blog/normalized-power-intensity-factor-training-stress/

TrainingPeaks – Suunto 9

За да използвате TrainingPeaks с Suunto 9:

 1. Преди да започнете запис на тренировка, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Превъртете до SuuntoPlus™ features и го докоснете или натиснете средния бутон.
 3. Превъртете надолу до TrainingPeaks и изберете Running pace, Cycling power или Heart rate
 4. Превъртете нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.
 5. По време на активност плъзнете наляво или натиснете средния бутон, докато намерите дисплея TrainingPeaks, за да видите стойността „Training Stress Score® (TSS®)“ в реално време и Normalized Power® (NP®) при колоездене или Normalized Graded Pace™ (NGP™) при бягане.
 6. След като спрете записа на тренировка, можете да намерите TrainingPeaks Training Stress Score® (TSS®) и Normalized Power® (NP®) или Normalized Graded Pace™ (NGP™) като части от обобщението.

За да видите дългосрочния анализ във връзка с относителните усилия, се уверете, че вашият Suunto 9 е свързан към TrainingPeaks чрез приложението Suunto.

Table of Content