Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Потребителско ръководство

SuuntoPlus™: Sprint - Running Pace, Cycling Power

Функцията Sprint автоматично ще идентифицира и проследи колко спринта правите по време на тренировката ви. Функцията може да се използва при бягане (темпо) или колоездене (мощност)

бележка:

За колоездене тази функция изисква измервател на мощност.

През първите 10 минути по време на бягане или колоездене ще имате период на загряване, в който Suunto 9 идентифицират основните усилия на вашата тренировка. Можете да съкратите периода на загряване, като натиснете долния десен бутон.

По време на загряването виждате нивото на задействане да се актуализира. Това ниво на задействане е настроено на 25% по-бързо темпо на бягане или 25% по-висока мощност при колоездене.

Ако тренирате по-силно от нивото, зададено по време на периода на загряване, Sprint се задейства автоматично. Когато започнете да забавяте скоростта, Sprint автоматично ще приключи този спринт.

След като спринтът ви приключи, за 20 секунди се показват някои ключови стойности, като максимална мощност/темпо, пулс, продължителност и разстояние.

бележка:

Когато използвате функцията Sprint по време на работа с GPS данни, ще има 5-10 секундно закъснение при идентифициране на спринта.

За да използвате Sprint със Suunto 9:

  1. Преди да започнете запис на тренировка, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
  2. Превъртете към и докоснете SuuntoPlus™ features или натиснете средния бутон.
  3. Превъртете към и докоснете Sprint или натиснете средния бутон.
  4. Превъртете нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.

След като сте спрели записа на тренировката, спринтовете се съхраняват като обиколки и се преглеждат в приложението Suunto.

Table of Content