Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Kasutusjuhend - 2.0

 • Treeningu salvestamine

Treeningu salvestamine

Peale ööpäevaringse aktiivsuse jälgimise saate kella kasutada treeningu või muu tegevuse salvestamiseks, et saada üksikasjalikku tagasisidet ja jälgida oma arengut.

Treeningu salvestamiseks tehke järgmist.

 1. Pange peale pulsiandur (valikuline).
 2. Nipsake alla või vajutage ülemist nuppu, et avada käiviti.
 3. Puudutage treeninguikooni või vajutage keskmist nuppu.

  Exercise icon Spartan

 4. Nipsake üles või alla, et kerida läbi spordirežiimide, ja puudutage soovitud režiimi. Teine võimalus on kasutada kerimiseks ülemist ja alumist nuppu ning valida režiim keskmise nupuga.

 5. Alustamisnäidiku kohal kuvatakse ikoonide kogum olenevalt sellest, mida te sportimisrežiimiga kasutate (nt pulsisagedus ja ühendatud GPS). Nooleikoon (ühendatud GPS) vilgub signaali otsides hallilt ja muutub signaali leidmisel roheliseks. Südameikoon (pulsisagedus) vilgub signaali otsides hallilt ja muutub signaali leidmisel roheliseks vöö külge kinnitatud südameks, kui kasutate pulsiandurit, või roheliseks, kui kasutate optilist pulsiandurit.

  Kui kasutate pulsiandurit, aga ikoon muutub lihtsalt roheliseks (mis tähendab, et optiline pulsiandur on aktiivne), veenduge, et pulsiandur oleks seotud, vt: POD-ide ja andurite sidumine, ja valige uuesti sportimisrežiim.

  Võite oodata, kuni iga ikoon muutub roheliseks või alustada salvestamist niipea, kui soovite vajutades keskmist nuppu.

  Running mode start

 6. Salvestamise ajal saate kuva muuta keskmise nupu abil või kasutada selleks puuteekraani, kui see on lubatud.

 7. Salvestamise peatamiseks vajutage ülemist nuppu. Lõpetamiseks ja salvestamiseks kasutage alumist nuppu, jätkamiseks ülemist nuppu.

  Recording paused Spartan

Kui valitud sportimisrežiimil on suvandeid, nagu kestuseesmärgi seadmine, saate neid kohandada enne salvestamise alustamist, nipsates üles või vajutades alumist nuppu. Lisaks saate kohandada sportimisrežiimi suvandeid salvestamise ajal, hoides all keskmist nuppu.

NÕUANNE:

Salvestamise ajal saate puudutada ekraani, et avada kellaaega ja aku laetuse taset näitavat hüpikakent.

Kui kasutate mitme spordiala režiimi, saate alasid vahetada ülemist nuppu all hoides.

Pärast salvestamise lõpetamist küsitakse teilt, kuidas te end tundsite. Võite küsimusele vastata või selle vahele jätta. (Vt jaotist Feeling.) Seejärel kuvatakse teile kokkuvõte tegevusest, mida saate sirvida puuteekraani või nuppe kasutades.

Kui te ei soovi salvestist alles hoida, saate logikirje kustutada, kerides kokkuvõtte lõppu ja puudutades kustutamisnuppu. Samamoodi saate logisid kustutada logiraamatust.

Log delete

Eesmärkide kasutamine treenimise ajal

Seadmega Suunto 9 saab määrata treenimisel erinevaid eesmärke.

Kui valitud sportimisrežiimil on suvandina eesmärgid, saate neid enne salvestamise alustamist kohandada, nipsates üles või vajutades alumist nuppu.

Sportmode Targets Spartan

Üldise eesmärgiga treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu spordirežiimi valikute avamiseks.
 2. Puudutage suvandit Targets (Eesmärgid) või vajutage keskmist nuppu.
 3. Lülitage sisse General (Üldised sätted).
 4. Valige Duration (Kestus) või Distance (Vahemaa).
 5. Valige oma eesmärk.
 6. Nipsake paremale, et naasta sportimisrežiimi suvandite juurde.

Kui olete üldised eesmärgid aktiveerinud, on igal andmekuval nähtav eesmärginäidik, millel kuvatakse edenemine.

ZoneDisplay Progress Spartan

Saate lisaks teavituse, kui olete saavutanud 50% oma eesmärgist ja kui teie valitud eesmärk on täidetud.

Intensiivsuseesmärgiga treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu spordirežiimi valikute avamiseks.
 2. Puudutage suvandit Targets (Eesmärgid) või vajutage keskmist nuppu.
 3. Lülitage sisse Intensity (Intensiivsuseesmärk).
 4. Valige Heart rate (Pulsisagedus), Pace (Tempo) või Power (Pingutus).
  (Suvandite valik oleneb valitud sportimisrežiimist ja sellest, kas kellaga on seotud võimsus-POD.)
 5. Valige oma sihttsoon.
 6. Nipsake paremale, et naasta sportimisrežiimi suvandite juurde.

Navigeerimine treeningu ajal

Harjutuse salvestamisel saate navigeerida marsruudil või huvipunktis.

Kasutataval spordirežiimil peab GPS-i olema lubatud navigeerimisvalikute kasutamiseks. Kui spordirežiimi GPS-i täpsus on OK või Good (Hea), kui valite marsruudi või huvipunkti, muutub GPS-i täpsus Best (Parim).

Treeningu ajal navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Looge oma võrgukontol marsruut või huvipunkt ja sünkroonige käekell, kui te ei ole seda juba teinud.
 2. Valige GPS-i kasutav sportimisrežiim ja nipsake üles või vajutage alumist nuppu suvandite avamiseks. Teise võimalusena võite kõigepealt alustada salvestamist ja seejärel vajutada pikalt keskmist nuppu, et avada sportimisrežiimi suvandid.
 3. Kerige kuvani Navigation (Navigeerimine) ja puudutage sätet või vajutage keskmist nuppu.
 4. Nipsake üles või alla või vajutage ülemist või alumist nuppu, et valida navigeerimissuvand, ja vajutage keskmist nuppu.
 5. Valige marsruut või huvipunkt, mille juurde soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu. Seejärel vajutage navigeerimise alustamiseks ülemist nuppu.

Kui te pole veel treeningu salvestamist alustanud, viib viimane samm teid tagasi spordirežiimi valikute juurde. Kerige üles algvaatesse ja alustage tavalisel viisil salvestamist.

Treeningu ajal nipsake paremale või vajutage keskmist nuppu navigeerimiskuvale kerimiseks, kus näete valitud marsruuti või huvipunkti. Lisateavet navigatsiooniekraani kohta vaadake Navigeerimine huvikohani ja Marsruudid.

Sellel kuval viibides võite nipsata üles või vajutada alumist nuppu navigeerimisvalikute avamiseks. Navigeerimissuvandites saate näiteks valida muu marsruudi või huvipunkti, vaadata oma praeguse asukoha koordinaate või lõpetada navigeerimise, valides suvandi Breadcrumb (Jäljerida).

Table of Content