Suunto 9 - Funkcie - Informácie o zariadení
Find a dealer/service center

Suunto 9 Používateľská príručka

Informácie o zariadení

Informácie o zariadení

Podrobnosti o softvéri a hardvéri vašich hodiniek si môžete pozrieť v nastaveniach v položke General (Všeobecné) » About (O zariadení).