Suunto 9 - Funkcie - Záznamník
Find a dealer/service center

Suunto 9 Používateľská príručka

Záznamník

Záznamník

Do záznamníka možno vstúpiť potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla, kým sa nezobrazí ikona záznamníka.

Logbook icon

Klepnite na záznam v záznamníku, ktorý si chcete pozrieť, a posúvajte sa po záznamníku potiahnutím nahor alebo nadol alebo stlačením pravého horného alebo pravého dolného tlačidla.

Log list

POZNÁMKA:

Záznam v záznamníku zostane sivý, kým sa nezosynchronizuje s vaším online účtom.

Zo záznamníka odídete potiahnutím doprava alebo podržaním stlačeného stredného tlačidla. Na ciferník sa môžete vrátiť aj dvojitým poklepaním na displej.