Suunto 9 - Starostlivosť a podpora - Likvidácia
Find a dealer/service center

Suunto 9 Používateľská príručka

Likvidácia

Prístroj likvidujte odpovedajúcim spôsobom. Zachádzajte s ním, ako s elektronickým odpadom. Neodhadzujte ho do odpadkov. Hodinky môžete vrátiť najbližšiemu predajcovi Suunto.

WEEE symbol black