Suunto 9 - Začíname - Aplikácia Suunto
Find a dealer/service center

Suunto 9 Používateľská príručka

Aplikácia Suunto

Aplikácia Suunto

Prostredníctvom aplikácie Suunto sa obohatia vaše zážitky s hodinkami Suunto 9. Spárujte hodinky s mobilnou aplikáciou a synchronizujte ich so svojimi aktivitami, dostávajte oznámenia z mobilného telefónu, podrobné informácie a ďalšie údaje.

POZNÁMKA:

Ak je aktivovaný letový režim, párovanie sa nedá vykonať. Pred párovaním vypnite letový režim.

Spárovanie hodiniek s aplikáciou Suunto:

  1. Rozhranie Bluetooth musí byť zapnuté. V ponuke nastavení prejdite na položku Connectivity » Discovery a ak nie je aktivovaná, aktivujte ju.
  2. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Suunto do kompatibilného mobilného zariadenia z obchodu iTunes App Store, Google Play alebo ďalších obľúbených obchodov s aplikáciami v Číne.
  3. Spustite aplikáciu Suunto a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté.
  4. Klepnite na ikonu hodiniek v ľavom hornom rohu obrazovky aplikácie a potom klepnutím na tlačidlo „PAIR“ (Spárovať) spárujte hodinky.
  5. Overte spárovanie zadaním kódu zobrazeného na hodinkách v aplikácii.
POZNÁMKA:

Niektoré funkcie vyžadujú internetové pripojenie cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť. Operátor môže účtovať poplatok za dátové prenosy.