Suunto 9 - คุณลักษณะ - ข้อมูลเชิงลึกสภาพกลางแจ้ง
Find a dealer/service center

Suunto 9 คู่มือการใช้งาน

Table of Content

ข้อมูลเชิงลึกสภาพกลางแจ้ง

ข้อมูลเชิงลึกสภาพกลางแจ้ง

Suunto 9 วัดความดันอากาศสมบูรณ์โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความดันที่มีในตัว ระบบนี้จะคำนวณความสูงหรือความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลโดยขึ้นอยู่กับการวัดและค่าอ้างอิงความสูงของคุณ

ข้อควรระวัง:

คอยดูอย่าให้บริเวณรอบๆ รูเซ็นเซอร์ความดันอากาศที่ด้านซ้ายของนาฬิกามีสิ่งสกปรกและทรายติดอยู่ อย่าใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องนี้เนื่องจากอาจทำความเสียหายให้เซ็นเซอร์ได้

ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อดูระดับความสูงและความดันบรรยากาศในปัจจุบัน

OutdoorInsight

แตะหน้าจอเพื่อดูอุณหภูมิปัจจุบัน

OutdoorTemperature

ปัดซ้ายหรือกดปุ่มกลางเพื่อสลับกราฟแนวโน้มของเครื่องวัดความสูงและความดันอากาศ

AltitudeGraph

BarometerGraph

ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าอ้างอิงความสูงอย่างถูกต้อง (โปรดดู มาตรวัดความสูง) ดูระดับความสูงของตำแหน่งปัจจุบันได้จากแผนที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่หรือแผนที่ออนไลน์ เช่น Google Maps

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อการอ่านความสูง หากสภาพอากาศในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณควรรีเซ็ตค่าอ้างอิงระดับความสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนเริ่มการเดินทางครั้งต่อไป

เคล็ดลับ:

ขณะอยู่ในมุมมองมิเตอร์วัดความสูงหรือบารอมิเตอร์ ให้กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าถึงการตั้งค่ากลางแจ้งอย่างรวดเร็วที่สามารถปรับค่าอ้างอิงได้

โปรไฟล์ Alti-baro อัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและระดับความสูงจะทำให้ความกดอากาศเปลี่ยนแปลง คุณสามารถจัดการข้อมูลนี้ได้โดย Suunto 9 จะสลับการตีความการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศเป็นระดับความสูงหรือสลับเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของคุณ

หากนาฬิกาสัมผัสถึงการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ก็จะสลับไปเป็นการวัดระดับความสูง เมื่อดูกราฟความสูง นาฬิกาจะอัปเดตข้อมูลโดยล่าช้าไม่เกิน 10 วินาที

ถ้าคุณอยู่ที่ที่มีความสูงคงที่ (เคลื่อนไหวในแนวตั้งน้อยกว่า 5 เมตรภายใน 12 นาที) นาฬิกาจะแปลผลการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศทั้งหมดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

หมายเหตุ:

โหมดกีฬาจะตั้งค่าโปรไฟล์อัลติ-บารออัตโนมัติของตัวเอง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในบัญชีออนไลน์ของเรา สามารถเลือกตัวเลือกแบบอัตโนมัติ บารอมิเตอร์เท่านั้น หรือวัดความสูงเท่านั้นได้