Suunto 9 - คุณลักษณะ - ประหยัดพลังงาน
Find a dealer/service center

Suunto 9 คู่มือการใช้งาน

Table of Content

ประหยัดพลังงาน

นาฬิกาของคุณมีตัวเลือกการประหยัดพลังงานที่จะปิดการสั่นเตือนและการแจ้งข้อมูล HR และบลูทูธประจำวันเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในระหว่างการใช้งานประจำวันตามปกติ สำหรับตัวเลือกการประหยัดพลังงานขณะบันทึกกิจกรรม โปรดดูที่ การจัดการพลังงานแบตเตอรี่

เปิด / ปิดการประหยัดพลังงานจากการตั้งค่าภายใต้ ทั่วไป » ประหยัดพลังงาน

Power Saving S9

หมายเหตุ:

การประหยัดพลังงานจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับแบตเตอรี่ถึง 10%