Suunto 9 - คุณลักษณะ - การฟื้นตัว
Find a dealer/service center

Suunto 9 คู่มือการใช้งาน

Table of Content

การฟื้นตัว

เวลาในการฟื้นตัวคือเวลาที่ร่างกายของคุณต้องใช้ในการฟื้นตัวหลังจากออกกำลังกาย มีหน่วยเป็นชั่วโมง เวลานี้จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความเข้มข้นของการออกกำลังกายที่บันทึกเอาไว้ รวมทั้งความเมื่อยล้าโดยรวม

ระยะเวลาในการฟื้นตัวจะสะสมมาจากการออกกำลังกายทุกประเภท กล่าวคือ เวลาฟื้นตัวสะสมของคุณในการฝึกซ้อมที่นาน แต่ระดับความเข้มข้นต่ำจะเท่ากันกับที่ความเข้มสูง

เวลาจะสะสมในการฝึกซ้อมทุกครั้ง ดังนั้น หากคุณฝึกซ้อมอีกครั้งก่อนที่เวลาจะหมดลง เวลาสะสมใหม่จะเพิ่มเข้าในส่วนที่เหลือจากการฝึกซ้อมก่อนหน้า

หากต้องการดูเวลาการฟื้นตัวจากหน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดขึ้นหรือกดปุ่มขวาล่างจนกว่าจะเห็นหน้าจอการฝึกอบรมและการฟื้นตัว แตะเพื่อสลับระหว่างการฝึกอบรมและการฟื้นตัว

Recovery Time

เนื่องจากเวลาในการฟื้นตัวเป็นเพียงเวลาโดยประมาณ ชั่วโมงสะสมจะนับถอยหลังอย่างคงที่ โดยไม่คำนึงถึงระดับการออกกำลังกายของคุณหรือปัจจัยส่วนตัวอื่นๆ หากคุณแข็งแรงมาก คุณอาจฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากคุณเป็นหวัด การฟื้นตัวของคุณอาจจะช้ากว่าที่คาดไว้