Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Gabay sa User - 2.1

Copyright

© Suunto Oy 05/2018. Nakareserba ang lahat ng karapatan. Ang Suunto, mga pangalan ng produkto ng Suunto, logo ng mga ito, at iba pang trademark at pangalan ng brand na Suunto ay mga rehistrado at hindi rehistradong trademark ng Suunto Oy. Ang dokumentong ito at ang mga nilalaman nito ay pag-aari ng Suunto Oy at inilalaan lang para sa paggamit ng mga kliyente para makakuha ng kaalaman at impormasyon hinggil sa operasyon ng mga produkto ng Suunto. Ang mga nilalaman nito ay hindi dapat gamitin o ipamahagi para sa anumang iba pang layunin, at/o kaya’y ipaalam, ibunyag, o kopyahin nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Suunto Oy. Bagama’t ginawa namin ang lahat upang matiyak na detalyado at tumpak ang nilalaman ng dokumentasyong ito, hindi namin ginagarantiya, ipinahayag man o ipinabatid, ang katumpakan nito. Maaaring baguhin ang nilalaman ng dokumentong ito anumang oras nang walang abiso. Ang pinakabagong bersyon ng dokumentong ito ay maaaring i-download sa www.suunto.com.

Table of Content