Používanie vopred nakonfigurovaného multišportového režimu
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

Používanie vopred nakonfigurovaného multišportového režimu

Používanie vopred nakonfigurovaného multišportového režimu

Na webe Movescount môžete vytvoriť vlastný multišportový režim a stiahnuť ho do svojho prístroja Suunto Ambit2. Multišportový režim môže obsahovať niekoľko športových režimov v špecifickom poradí. Každý šport obsiahnutý v multišportovom režime má svoj vlastný intervalový merač. Ako multišportový režim môžete vybrať Multišport, Expedičné preteky alebo Triatlon.

Postup používania vopred nakonfigurovaného multišportového režimu:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Exercise (Cvičenie).
  3. Prejdite k vopred nakonfigurovanému multišportovému režimu a vyberte ho stlačením Next. Počkajte, kým zariadenie neoznámi nájdenie signálu hrudného pásu/GPS, alebo stlačte Start Stop pre zvolenie Neskôr. Zariadenie pokračuje v hľadaní signálu hrudného pásu/GPS.
  4. Stlačením Start Stop spustíte zaznamenávanie záznamu.
  5. Pre prepnutie na ďalší šport v multišportovom režime podržte stlačené Back Lap.

using preconfigured multisport custom mode