Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content
Table of Content
  • Používanie režimu Time (Čas)

Používanie režimu Time (Čas)

Režim Time (Čas) zobrazuje nasledujúce informácie:

  • horný riadok: dátum
  • stredný riadok: čas
  • spodný riadok: tlačidlom View prepínajte medzi zobrazením dňa týždňa, sekúnd, duálneho času a ďalších informácií.

time mode

Table of Content