Uporaba preverjanja časa s sistemom GPS
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Priročnik za uporabo - 2.0

Table of Content

Uporaba preverjanja časa s sistemom GPS

Preverjanje časa s sistemom GPS popravi odstopanje med uro v napravi Suunto Ambit2 in uro v sistemu GPS. Preverjanje časa s sistemom GPS samodejno popravi uro enkrat dnevno ali po ročni prilagoditvi ure. Popravi se tudi dvojna ura.

OPOMBA:

Preverjanje časa GPS popravi minute in sekunde, ne pa tudi ur.

OPOMBA:

Uro pravilno popravi, če je odstopanje manjše od 7,5 minute. Če je odstopanje večje, jo popravi na najbližjih 15 minut.

Preverjanje časa s sistemom GPS je privzeto vklopljeno. Kako ga izklopiti:

  1. V meniju z možnostmi odprite General (Splošno), nato Time/date (Ura/datum) in GPS timekeeping (Preverjanje časa s sistemom GPS).
  2. Z gumboma Start Stop in Light Lock vklopite ali izklopite preverjanje časa s sistemom GPS. Potrdite s tipko Next.
  3. Vrnite se v nastavitve s tipko Back Lap ali pridržite tipko Next, da zaprete meni z možnostmi.

setting GPS timekeeping