Uporaba osvetlitve in zaklepanja tipk
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Priročnik za uporabo - 2.0

Table of Content

Uporaba osvetlitve in zaklepanja tipk

Uporaba osvetlitve in zaklepanja tipk

Osvetlitev ozadja vklopite s pritiskom gumba Light Lock. Način osvetlitve ozadja lahko spremenite v nastavitvah ure v rubriki General (Splošno)/Tones/display (Toni/prikaz)/Backlight (Osvetlitev ozadja).

Gumbe zaklenete in odklenete tako, da pridržite tipko Light Lock. Zaklepanje gumbov lahko spremenite v nastavitvah ure v rubriki General (Splošno)/Tones/display (Toni/prikaz)/Button lock (Zaklepanje tipk).

backlight button lock

NASVET:

V športnih načinih izberite nastavitev zaklepanja gumbov Actions only (Samo dejanja), da preprečite nehoteni zagon ali ustavitev beleženja v dnevnik. Ko sta tipki Back Lap in Start Stop zaklenjeni, lahko vseeno vklopite osvetlitev tako, da pritisnete Light Lock, preklapljate med zasloni s tipko Next in med prikazi s tipko View.