วิธีการทำงานของ Alti & Baro
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

วิธีการทำงานของ Alti & Baro

เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องจากโหมด ALTI & BARO คุณจะต้องเข้าใจแนวทางที่ Suunto Ambit2 ใช้เพื่อคำนวณค่าความสูงและความกดอากาศระดับน้ำทะเล Suunto Ambit2 จะวัดค่าความกดอากาศสัมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง จากผลการตรวจวัดนี้และค่าอ้างอิง ระบบจะคำนวณหาค่าความสูงหรือความกดอากาศระดับน้ำทะเล

ข้อควรระวัง:

พื้นที่รอบ ๆ เซ็นเซอร์จะต้องไม่มีสิ่งสกปรกหรือทราย อย่าสอดวัตถุใด ๆ เข้าในช่องเปิดของเซ็นเซอร์โดยเด็ดขาด

altibaro sensor