การใช้โปรไฟล์ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ)
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การใช้โปรไฟล์ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ)

โปรไฟล์ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) จะแสดงค่าความกดอากาศระดับน้ำทะเลในปัจจุบัน ข้อมูลจะอ้างอิงกับค่าอ้างอิงที่แจ้งในส่วนตั้งค่าและจะมีการตรวจวัดค่าความกดอากาศสัมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง ดูรายละเอียดการกำหนดค่าอ้างอิงได้ที่ การตั้งค่าอ้างอิง

การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศระดับน้ำทะเลจะถูกจัดแสดงผ่านข้อมูลกราฟิกที่แถวกลางของจอแสดงผล จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลบันทึก 26 ชั่วโมงล่าสุด ภายใต้ช่วงการบันทึกที่ 15 นาที

หากเปิดใช้โปรไฟล์ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) ไอคอนมาตรวัดความกดอากาศจะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าโปรไฟล์ Alti & Baro (ความสูงและความกดอากาศ) ได้ที่ การตั้งค่าโปรไฟล์

ขณะเปิดใช้โปรไฟล์ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) Suunto Ambit2 จะแสดงข้อมูลความกดอากาศต่อไปนี้ให้คุณทราบ:

  • แถวบน: ความกดอากาศระดับน้ำทะเลในปัจจุบัน
  • แถวกลาง: กราฟแสดงข้อมูลความกดอากาศระดับน้ำทะเลในช่วง 27 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ช่วงการบันทึก 1 ชั่วโมง)
  • แถวล่าง: สลับระหว่างค่าอ้างอิงอุณหภูมิ เวลาและความสูงของพื้นที่โดยใช้ปุ่ม View (ดู)

baro mode

ค่าอ้างอิงความสูงของพื้นที่เป็นค่าความสูงล่าสุดที่ใช้ในโหมด Alti & Baro (ความสูงและความกดอากาศ) อาจเป็น:

  • ความสูงที่คุณกำหนดเป็นค่าอ้างอิงความสูงของพื้นที่ในโปรไฟล์ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) หรือ
  • ค่าความสูงล่าสุดที่บันทึกไว้ในโปรไฟล์ Automatic (อัตโนมัติ) ก่อนเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ)
หมายเหตุ:

หากคุณสวม Suunto Ambit2 ไว้ที่ข้อมือ คุณจะต้องถอดอุปกรณ์ออกเพื่อให้การวัดอุณหภูมิแม่นยำเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายจะส่งผลต่อการอ่านค่าเบื้องต้น