การได้รับค่าที่ถูกต้อง
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การได้รับค่าที่ถูกต้อง

หากคุณทำกิจกรรมภายนอกอาคารที่ต้องระบุความกดอากาศระดับน้ำทะเลหรือความสูงอย่างแม่นยำ ให้เริ่มจากปรับเทียบ Suunto Ambit2 โดยกรอกค่าความสูงปัจจุบันหรือความกดอากาศระดับน้ำทะเลในปัจจุบัน

ความสูงของพื้นที่ของคุณสามารถตรวจสอบได้จากแผนที่ภูมิประเทศหรือจาก Google Earth ค่าอ้างอิงความกดอากาศระดับน้ำทะเลสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์แจ้งสภาพอากาศในประเทศ

หาก FusedAltiTM เปิดใช้งาน ค่าความสูงจะถูกปรับแก้อัตโนมัติโดยใช้ FusedAlti ร่วมกับการปรับเทียบค่าความสูงและความกดอากาศระดับน้ำทะเล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่FusedAlti

ความกดอากาศสัมบูรณ์จะถูกตรวจวัดในทันที

ความกดอากาศสัมบูรณ์และค่าอ้างอิงความสูงที่ทราบ = ความกดอากาศระดับน้ำทะเล

ความกดอากาศสัมบูรณ์และค่าความกดอากาศระดับน้ำทะเลที่ทราบ = ค่าความสูง

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่จะส่งผลต่อการอ่านค่าความสูง หากสภาพอากาศในพื้นที่เปลี่ยนแปลงบ่อย แนะนำให้รีเซ็ตค่าอ้างอิงความสูงในปัจจุบันเป็นระยะ ๆ แนะนำให้ทำก่อนเริ่มการเดินทางเมื่อทราบค่าอ้างอิงที่ถูกต้อง หากสภาพอากาศในพื้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าอ้างอิงใด ๆ