การใช้โหมด Time (เวลา)
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การใช้โหมด Time (เวลา)

การใช้โหมด Time (เวลา)

โหมด Time (เวลา) จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

  • แถวบน: วันที่
  • แถวกลาง: เวลา
  • แถวล่าง: สลับระหว่างวัน วินาที แสดงสองเวลา และข้อมูลอื่น ๆ ผ่านปุ่ม View (ดู)

time mode