การแจ้งเรื่องสิทธิบัตร
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การแจ้งเรื่องสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและสิทธิของประเทศที่เกี่ยวข้อง: US 11/169,712, US 12/145,766, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649,632, US 61/649,624, FI20116231, USD 603,521, EP 11008080, EU designs 001296636-0001/0006, 001332985-0001 หรือ 001332985-0002 USD 29/313,029, USD 667,127, (สายรัด HR: US 7,526,840, US 11/808,391, US 13/071,624, US 61/443,731). ได้ทำการยื่นของจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมแล้ว