Invertovanie displeja
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Invertovanie displeja

Displej zariadenia Suunto Ambit2 R môžete invertovať zo svetlého na tmavý alebo opačne.

Postup invertovania displeja v nastaveniach:

  1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenia General (Všeobecné).
  3. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Tones/display (Tóny/displej).
  4. Tlačidlom Start Stop vyberte položku Invert display (Invertovať displej) a potvrďte ju stlačením tlačidla Next.

inverting display

TIP:

Displej zariadenia Suunto Ambit2 R môžete invertovať aj podržaním stlačeného tlačidla View v režime Time (Čas), športovom režime, pri navigácii alebo používaní stopiek a časovačov.