Kontrola polohy
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Kontrola polohy

Kontrola polohy

Zariadenie Suunto Ambit2 S umožňuje zistiť súradnice vašej aktuálnej polohy pomocou GPS.

Postup kontroly polohy:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Navigation (Navigácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Location (Poloha).
  4. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Current (Aktuálne).
  5. Zariadenie začne hľadať signál GPS a po zistení signálu zobrazí hlásenie GPS found (GPS nájdené). Potom sa na displeji zobrazia aktuálne súradnice.

checking location

TIP:

Kontrolovať svoju polohu môžete aj pri zaznamenávaní cvičení. Podržte stlačené Next pre otvorenie ponuky možností.