Kalibrovanie power PODov a sklonu
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Kalibrovanie power PODov a sklonu

Suunto Ambit2 S automaticky kalibruje power POD, keď nájde POD. POD môžete kalibrovať aj manuálne kedykoľvek v priebehu cvičenia.

Postup manuálneho kalibrovania power PODu:

 1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Prestaňte šliapať do pedálov a zdvihnite nohy z pedálov.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Calibrate Power POD (Kalibrovať Power POD) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.

bike power POD calibration

Suunto Ambit2 S spustí kalibráciu PODu a signalizuje, či kalibrácia bola úspešná alebo nie. V spodnom riadku displeja sa zobrazuje aktuálna frekvencia použitá s Power PODom. Predchádzajúca frekvencia sa zobrazuje v zátvorkách.

calibration ongoing Ambit2

Ak má váš power POD funkciu automatického nulovania, môžete ju zapnúť/vypnúť prostredníctvom zariadenia Suunto Ambit2 S.

Postup zapnutia / vypnutia automatického nulovania:

 1. Po dokončení kalibrácie stlačte Start Stop.
 2. Tlačidlom Light Lock nastavte funkciu automatického nulovania na položku On/Off (Zap./Vyp.) a potvrďte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Počkajte na dokončenie nastavenia.
 4. Ak nastavenie zlyhá alebo je power POD stratený, opakujte postup.

set auto zero

U power PODov používajúcich Crank Torque Frequency (CTF) môžete kalibrovať sklon.

Postup kalibrovania sklonu:

 1. Po dokončení kalibrácie power PODu stlačte Start Stop.
 2. Tlačidlom Light Lock nastavte správnu hodnotu podľa príručky Power PODu a potvrďte ju stlačením tlačením Next.
 3. Počkajte na dokončenie nastavenia.
 4. Ak nastavenie zlyhá alebo je power POD stratený, opakujte postup.

calibrate slope