Používanie hrudného pásu
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Používanie hrudného pásu

Počas cvičenia môžete používať hrudný pás. Keď používate hrudný pás, zariadenie Suunto Ambit2 S poskytuje viac informácií o vašich aktivitách.

Používanie hrudného pásu umožňuje pri cvičení získavať tieto doplnkové informácie:

 • srdcová frekvencia v reálnom čase
 • priemerná srdcová frekvencia v reálnom čase
 • srdcová frekvencia v grafe
 • spálené kalórie počas cvičenia
 • sprievodca cvičením v medziach limitov srdcovej frekvencie
 • Peak Training Effect

Používanie hrudného pásu umožňuje po cvičení získať tieto doplnkové informácie:

 • spálené kalórie počas cvičenia
 • priemerná srdcová frekvencia
 • maximálna srdcová frekvencia
 • čas zotavenia

Riešenie problémov: Žiaden signál srdcovej frekvencie

Ak sa stratí signál z hrudného pásu, skúste toto:

 • Overte, či máte správne nasadený hrudný pás (pozri Nasadenie hrudného pásu).
 • Overte, či sú plochy elektród hrudného pásu vlhké.
 • Ak problém zotrvá, vymeňte batériu v hrudnom páse.
 • Znova spárujte svoj hrudný pás so zariadením (viď Párovanie zariadenia POD/hrudného pásu).
 • Textilný popruh hrudného pásu pravidelne perte.