Nabíjanie batérie
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Nabíjanie batérie

Výdrž na jedno nabitie batérie závisí od spôsobu a podmienok používania zariadenia Suunto Ambit2 S. Výdrž na jedno nabitie je nižšia napríklad pri nízkych teplotách. Vo všeobecnosti platí, že po určitom čase sa kapacita nabíjacích batérií znižuje.

POZNÁMKA:

V prípade abnormálneho zníženia kapacity z dôvodu chybnej batérie spoločnosť Suunto poskytuje záruku na výmenu batérie počas 1 roka alebo max. 300 nabíjacích cyklov, podľa toho, čo nastane skôr.

Ikona batérie signalizuje úroveň nabitia batérie. Ak je úroveň nabitia batérie menšia ako 10 %, ikona batérie 30 sekúnd bliká. Ak je úroveň nabitia batérie menšia ako 2 %, ikona batérie bliká nepretržite.

charge level indicator Ambit2

Batériu nabíjajte pripojením k počítaču pomocou dodaného kábla USB alebo použite USB kompatibilnú nabíjačku. Úplné nabitie úplne vybitej batérie trvá približne 2 – 3 hodiny.

TIP:

Ak chcete šetriť výdrž batérie, otvorte Movescount a zmeňte interval zisťovania signálu GPS v športovom režime. Pre ďalšie informácie pozri Presnosť GPS a úspora energie.