Spreminjanje nastavitev ure
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Priročnik za uporabo - 2.0

Spreminjanje nastavitev ure

Kako dostopati do nastavitev ure:

 1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pritisnite tipko Next, da odprete meni General (Splošno).
 3. Pomaknite se na možnost Time/date (Ura/datum) s tipko Start Stop in jo odprite s pritiskom na Next.

time settings

Nastavljanje ure

Trenutni čas se prikaže v srednji vrstici v načinu Time (Ura).

Kako nastaviti uro:

 1. V meniju z možnostmi izberite General (Splošno), nato Time/date (Ura/datum) in Time (Ura).
 2. S tipkama Start Stop in Light Lock spremenite vrednosti za ure in minute. Potrdite s tipko Next.
 3. Vrnite se v nastavitve s tipko Back Lap ali pridržite tipko Next, da zaprete meni z možnostmi.

setting time Ambit2

Nastavljanje datuma

Trenutni datum se prikaže v zgornji vrstici v načinu Time (Ura).

Kako nastaviti datum:

 1. V meniju z možnostmi izberite General (Splošno), nato Time/date (Ura/datum) in Date (Datum).
 2. S tipkama Start Stop in Light Lock spremenite vrednosti za leto, mesec in dan. Potrdite s tipko Next.
 3. Vrnite se v nastavitve s tipko Back Lap ali pridržite tipko Next, da zaprete meni z možnostmi.

setting date

Nastavljanje dvojne ure

Dvojna ura vam omogoča, da sledite tudi trenutnemu času v drugem časovnem pasu, recimo med potovanjem. Dvojna ura je prikazana v spodnji vrstici načina Time (Ura) in do nje lahko dostopate tako, da pritisnete View.

Kako nastaviti dvojno uro:

 1. V meniju z možnostmi izberite General (Splošno), nato Time/date (Ura/datum) in Dual time (Dvojna ura).
 2. S tipkama Start Stop in Light Lock spremenite vrednosti za ure in minute. Potrdite s tipko Next.
 3. Vrnite se v nastavitve s tipko Back Lap ali pridržite tipko Next, da zaprete meni z možnostmi.

setting dual time

Nastavljanje budilke

Svojo uro Suunto Ambit2 S lahko uporabite kot budilko.

Kako dostopati do budilke in jo nastaviti:

 1. V meniju z možnostmi izberite General (Splošno), nato Time/date (Ura/datum) in Alarm (Budilka).
 2. S tipkama Start Stop ali Light Lock vklopite ali izklopite budilko. Potrdite s tipko Next.
 3. S tipkama Start Stop in Light Lock nastavite ure in minute. Potrdite s tipko Next.
 4. Vrnite se v nastavitve s tipko Back Lap ali pridržite tipko Next, da zaprete meni z možnostmi.

setting alarm Ambit2

Ko je budilka vklopljena, je na večini zaslonov prikazan simbol budilke.

Ko se sproži budilka, lahko:

 • Izberete Snooze (Dremež) tako, da pritisnete Light Lock. Budilka preneha in se znova sproži vsakih 5 minut, dokler ga ne izklopite. Dremež lahko vklopite največ 12-krat, skupaj za 1 uro.
 • Izberete Stop tako, da pritisnete Start Stop. Budilka se ustavi in sproži naslednji dan ob isti uri, razen če jo v nastavitvah izklopite.

alarm snooze Ambit2

OPOMBA:

Ko je vklopljen dremež, ikona budilke v načinu TIME (URA) utripa.