เมนูการบริการ
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เมนูการบริการ

เพื่อเข้าไปที่เมนูการบริการ กดปุ่ม Back Lap ค้างและกด Start Stop พร้อมกันจนกระทั่งนาฬิกาเข้าไปที่เมนูการบริการ

service menu Ambit2 R S

เมนูการบริการประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

 • Info:
  • Version: แสดงเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ของ Suunto Ambit2 S ของคุณ
 • Test:
  • LCD test: ให้คุณได้ทดสอบว่าจอ LCD ทำงานถูกต้องหรือไม่
 • Action:
  • Power off: ให้คุณตั้งนาฬิกาในโหมด deep sleep
  • GPS reset: ให้คุณได้ทำการรีเซ็ต GPS
หมายเหตุ:

Power off เข้าสู่สภาวะใช้ไฟต่ำ เชื่อมต่อสาย USB (กับไฟ) เพื่อปลุกนาฬิกา ตัวช่วยในการติดตั้งครั้งแรกเริ่มต้นใช้งาน อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการลบค่าเดิม ดังนั้นคุณต้องทำการยืนยันในแต่ละขั้นตอน

หมายเหตุ:

นาฬิกาจะสลับไปที่โหมดประหยัดไฟเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 10 นาที นาฬิกาจะกลับมาเปิดใช้งานใหม่ เมื่อมีการเคลื่อนไหว

หมายเหตุ:

เนื้อหาเมนูการบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระหว่างการอัพเดต

การรีเซ็ต GPS

ในกรณีที่ GPS หาสัญญาณไม่พบ คุณสามารถรีเซ็ตค่า GPS ในเมนูการบริการได้

เพื่อรีเซ็ต GPS:

 1. ในเมนูการบริการ เลื่อนไปที่ Action ด้วยปุ่ม Light Lock และเข้าไปด้วย Next
 2. กดปุ่ม Light Lock เพื่อเลื่อนไปที่ GPS reset และเข้าไปด้วยปุ่ม Next
 3. กดปุ่ม Start Stop เพื่อยืนยันการรีเซ็ต GPS หรือกดปุ่ม Light Lock เพื่อยกเลิก
หมายเหตุ:

การรีเซ็ต GPS จะรีเซ็ตข้อมูล GPS การปรับเทียบเข็มทิศและระยะฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการลบบันทึกของคุณ