Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัดของ SUUNTO

Suunto รับประกันว่าในช่วงระยะเวลารับประกัน Suunto หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์บริการ”) จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ผู้เดียวในการแก้ไขข้อบกพร่องจากวัสดุหรือฝีมือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ก) ซ่อมแซม หรือ ข) เปลี่ยน หรือ ค) คืนเงิน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัดนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้จะมีอายุการใช้งานเฉพาะและมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ซื้อ เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดจะเริ่มต้นในวันที่ซื้อปลีก ระยะเวลาการรับประกันจะมีอายุสอง (2) ปีสำหรับอุปกรณ์แสดงผล ระยะเวลาการรับประกันจะมีอายุหนึ่ง (1) ปีสำหรับอุปกรณ์เสริม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตัวส่งสัญญาณ PODs และอัตราการเต้นของหัวใจและสำหรับชิ้นส่วนสิ้นเปลือง

ความจุของแบตเตอรี่ที่ชาร์จจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ในกรณีที่ความจุลดลงผิดปกติเนื่องจากความบกพร่องของแบตเตอรี่ การรับประกันของ Suunto จะครอบคลุมการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับระยะ 1 ปีหรือการชาร์จสูงสุด 300 ครั้ง แล้วแต่ว่าส่วนไหนถึงก่อน

ข้อจำกัดและข้อยกเว้น

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึง

  1. ก) ร่องรอยและการฉีกขาดจากการใช้งานปกติ ข) ข้อบกพร่องที่เกิดมาจากการใช้งานรุนแรง หรือ ค) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการนำไปใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์หรือที่แนะนำให้ใช้
  2. คู่มือการใช้งานหรือรายการใดๆ ของบุคคลที่สาม
  3. ข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่สงสัยว่าจะเกิดจากการใช้กับสินค้า อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการใดๆ ที่ไม่ได้ผลิตหรือจัดหาโดย Suunto

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากอุปกรณ์มีลักษณะดังนี้

  1. มีการใช้งานนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้
  2. ได้รับการซ่อมโดยใช้อะไหล่ปลอม; แก้ไขหรือซ่อมแซมโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
  3. หมายเลขเครื่องได้ถูกลบออก มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้อ่านไม่รู้เรื่องด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Suunto
  4. ได้รับการสัมผัสกับสารเคมีซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสารป้องกันยุง

Suunto ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์จะไม่หยุดชะงักหรือไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือผลิตภัณฑ์จะทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือซอฟต์แวร์ที่มีให้จากบุคคลที่สาม

การใช้บริการการรับประกันของ Suunto

คุณจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อเข้าใช้บริการการรับประกันจาก Suunto สำหรับคำแนะนำในการขอรับบริการการรับประกัน โปรดไปที่ www.suunto.com/support หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดดูเอกสารสนับสนุนหลายรายการได้จากเว็บไซต์ หรือส่งคำถามโดยตรงไปที่ Suunto Contact Center หรือติดต่อ Suunto Contact Center ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงในหน้าสุดท้ายของเอกสารนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Suunto จะให้ความช่วยเหลือคุณและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ หากจำเป็น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เพื่อการชดเชยสูงสุดตามที่กฎหมายบังคับ การรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายแต่เพียงผู้เดียวและมีผลแทนที่การรับประกันโดยนัยของการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งชัดแจ้งหรือโดยนัย Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ที่ไม่ได้ตั้งใจ จากการลงโทษหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียของผลประโยชน์ การสูญเสียการใช้งานข้อมูล ต้นทุนของเงินทุน ค่าใช้จ่ายในส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆหรืออุปกรณ์ทดแทนใดๆ การอ้างสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นผลมาจากการใช้หรือการซื้ออุปกรณ์ที่หรือเกิดขึ้นจากการละเมิดการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ทำการละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แม้ Suunto จะรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการบริการตามการรับประกัน

icon-accessories-and-spare-partsactivity_tracker_largeadaptive_training_guidance_largealtimeter_largebarometer_largecaution-iconcompass_largeicon-connect-and-update-your-watchconnectivity_largecustomize-iconicon-dealer-locatorextra_long_battery_life_largefaq_icon_largefitness_level_largefits_most_wrist_sizes_largefused_track_largegps_navigation_largegps_via_phone_largeguides_icon_largeheart_rate_training_zones_largeicon-how-to-use-videoshunt_and_fish_largeintelligent_battery_technology_largelong_battery_life_largeicon-newsletternote-iconicon-online-service-requestoutdoo_functions_largeover_80_sport_modes_largeicon-product-registrationProduct_registration_icon_largerepair_icon_largerepair-serviceroute_navigation_largesapphire_glass_icon_largeicon-service-locatorsleep_largeicon-software-updatesstress_largeicon-supporticon-suunto-movescounttested_tough_largetip-icontouch_screen_largetraining_plans_largeicon-training-worldicon-tutorial-tuesdaysuser-guideicon-user-guide-topicvibration_largevideos_icon_largewarning-iconicon-warranty-informationwater_resistant_100m_largewater_resistant_30m_largewater_resistant_50m_largeicon-webshop-faqwireless_sync_largewrist_based_heart_rate_large