การสลับโหมดกีฬาด้วยตัวเองระหว่างออกกำลังกาย
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การสลับโหมดกีฬาด้วยตัวเองระหว่างออกกำลังกาย

การสลับโหมดกีฬาด้วยตัวเองระหว่างออกกำลังกาย

Suunto Ambit2 S ช่วยให้คุณสามารถสลับไปโหมดกีฬาอื่นระหว่างการออกกำลังกายโดยไม่ต้องหยุดการบันทึกข้อมูล โหมดกีฬาทั้งหมดที่คุณใช้ระหว่างการออกกำลังกายจะมีรวมอยู่ในบันทึกประวัติ

การสลับโหมดกีฬาด้วยตัวเองระหว่างออกกำลังกาย:

  1. ขณะบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย ให้กดปุ่ม Back Lap (ย้อนรอบ) เพื่อเข้าไปยังโหมดกีฬา
  2. เลื่อนไปที่ตัวเลือกโหมดกีฬาโดยใช้ปุ่ม Start Stop (เริ่ม หยุด) หรือ Light Lock (ล็อค)
  3. เลือกโหมดกีฬาที่เหมาะสมโดยใช้ปุ่ม Next (ถัดไป) Suunto Ambit2 S จะบันทึกข้อมูลประวัติต่อไป รวมทั้งข้อมูลสำหรับโหมดกีฬาที่เลือก

switching sport during exercise Ambit2

หมายเหตุ:

Suunto Ambit2 S จะจัดทำรอบการออกกำลังกายทุกครั้งที่สลับไปโหมดกีฬาอื่น

หมายเหตุ:

การบันทึกประวัติจะไม่หยุดชั่วคราวเมื่อสลับไปที่โหมดกีฬาอื่น คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราวได้เองโดยกดปุ่ม Start Stop (เริ่ม หยุด)